TIETOSUOJASELOSTE

PÄIVITETTY: 15.2.2021

Meille on tärkeää, että voit turvallisin mielin jakaa henkilötietojasi kanssamme. Tietosuojaselosteessamme kerromme sinulle, mitä tietoja sinusta keräämme, kuinka käsittelemme niitä ja kenelle niitä jaamme.

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 12 ja 13 artiklan ja henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n mukainen yhdistetty tietosuojaseloste ja informointiasiakirja Hannika Gabrielssonin asiakkaille, potentiaalisille asiakkaille, palveluntoimittajille ja muille sidosryhmille sekä verkkosivuston käyttäjille.

REKISTERINPITÄJÄ JA REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Nimi: Hannika Gabrielsson
Y-tunnus: 3018938-5
Osoite: Gunillantie 17 A 10
Postinumero: 00870
Postitoimipaikka: HELSINKI
Puhelinnumero: 00 358 (0)50 358 6042
Sähköpostiosoite: info@hannikagabrielsson.com
Verkkosivut: hannikagabrielsson.com

HANNIKA GABRIELSSONIN YLLÄPITÄMÄT HENKILÖREKISTERIT

Sähköpostirekisteri
Laskutustiedot
Kuvagalleria

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Kerättäviä henkilötietoja käytetään:
välittääksemme sinulle tietoa kuvauksesta
toimittaaksemme sinulle kuvat kuvauksen jälkeen
toimittaaksemme sinulle tilaamasi tuotteet
periäksemme sinulta maksun
pitääksemme yllä ja kehittääksemme asiakassuhteita
ollaksemme yhteydessä asiakkaisiimme
täyttääksemme kirjanpitolain ja kuluttajansuojalain edellyttämät vaatimukset
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.
Keräämme tietoja myös parantaaksemme ja markkinoidaksemme palveluitamme.

KERÄÄMÄMME HENKILÖTIEDOT

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:
Henkilötiedot: etunimi, sukunimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www.sivustojenosoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot sekä valokuva.

MISTÄ SAAMME TIEDOT?

Asiakkaan tiedot saamme asiakkaalta itseltään mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.
Jotkut tiedoista saamme, kun potentiaalinen asiakas vierailee internetsivuillamme Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.
Verkkosivuston käyttäjästä tallennetaan IP-osoite.
Potentiaalisen asiakkaan tiedot julkisesti saatavilla olevista tietolähteistä

KUINKA KAUAN KÄSITTELEMME TIETOJASI?

Käsittelemme tietoja pääsääntöisesti niin kauan kuin käsittelyperuste on olemassa. Asiakkaan kohdalla tämä tarkoittaa asiakkuuden voimassaoloaikaa. Asiakkuuden päätyttyä käsittelemme tietoja esimerkiksi silloin, kun ex- asiakkaalla on maksurästejä 10 vuoden ajan.
Verkkosivujen kävijätietoja säilytetään 24 kuukautta.
Huom! Henkilötietojen säilytysaikoihin vaikuttaa myös esimerkiksi kirjanpitolaki. Kirjanpitolain mukaan tilikauden tositteet, liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihto sekä muu kirjanpitoaineisto tulee säilyttää kuusi vuotta sen kalenterivuoden lopusta, jonka aikana tilikausi päättyy. Jos tilikausi on päättynyt esimerkiksi 30.4.2018, tositteita on säilytettävä 31.12.2024 asti. Kirjanpitolaki voi siis aiheuttaa joiltakin osin yllämainittua pidempiä henkilötietojen säilytysaikoja.
Henkilötietojasi voidaan säilyttää pidempään myös tilanteissa, joissa ne ovat osa erityisen tärkeitä asiakirjoja. Säilytämme 10 vuoden ajan sopimukset ja muut merkitykselliset asiakirjat. Syynä on vahingonkorvausvelvollisuuden vanhenemisaika: velvollisuus yleensä päättyy kymmenessä (10) vuodessa vahingon sattumisesta tai sen havaitsemisesta lukien.

OIKEUTESI

Tarkastusoikeus: Voit tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot.
Oikaisemisoikeus: Jos havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita,
sinulla on oikeus pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.
Vastustamisoikeus: Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa
henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietojasi.
Suoramarkkinointikielto: Voit milloin tahansa kieltää tietojesi käyttämisen suoramarkkinointiin. Emme luovuta ilman suostumustasi henkilötietojasi tahoille, jotta nämä voisivat kohdistaa suoramarkkinointia sinuun.
Poisto-oikeus: Jos katsot, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi emme voi poistaa tietoja. Mikäli olet eri mieltä ratkaisustamme, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle.
Rajoittamisoikeus: Sinulla on myös oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.
Valitusoikeus: Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos katsot, että rikomme henkilötietojasi käsitellessämme tietosuojalainsäädäntöä.
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Sinulla on oikeus saada jäsenrekisteriin talletetut henkilötietosi yleisesti käytetyssä sähköisessä tiedostomuodossa.
Kuka muu käsittelee tietojasi?
Hannika Gabrielsson käyttää henkilötietojen käsittelyssä apunaan ainoastaan laadukkaita palveluntoimittajia, joiden kanssa on tehty tietosuoja-asetuksen mukainen sopimus henkilötietojen käsittelystä. Toimittajia ovat mm.:
kirjapitofirma 1
it-palvelufirma 2
kuvatuotteiden toimittaja 3
Kuinka suojaamme tietosi?
Suojaamme internetyhteyden (https)
Salaamme tietoja (kryptaus)
Rajaamme rekisteriin pääsyn henkilöihin, jotka sitä tarvitsevat

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Osa yrityksen näyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.